Logo Eleccións 2020
Logo da Xunta de Galicia

Voto das persoas electoras en penais

ESTE PROCEDEMENTO DE VOTO PODERÍA SUFRIR MODIFICACIÓNS NOS PRÓXIMOS DÍAS POR CAUSA DA INTRODUCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDADE E HIXIENE DERIVADAS DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA

Electores/as

Internos/as en centros penais non privados do dereito de sufraxio.

Procedemento

Exponse ante a poboación interna as normas electorais que regulan o voto por correo e organízanse sesións informativas de explicación e aclaración do procedemento de votación.

O/a director/a de cada centro penal solicita á Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A. que un/unha funcionario/a deste servizo se desprace nunha data determinada ao centro cos impresos de solicitude de inscrición no censo necesarios para que, alí mesmo, sexan cubertos polos/as internos/as.

Se algún/a recluso/a carecese de documento nacional de identidade, basta con documento de identidade interior que teñen todos/as os/as internos/as, sempre que apareza a fotografía.

A Oficina do Censo Electoral debe remitir ao penal no que se atope o/a recluído/a, sobres e papeletas suficientes que deben ser entregadas persoalmente polo/a funcionario/a de Correos ao/á elector/a.

O/a elector/a elixe a papeleta, introdúcea no sobre, e este noutro sobre que irá dirixido á mesa electoral que corresponda.

O/a traballador/a de Correos fará chegar os sobres ás correspondentes mesas electorais o día da votación.

 

Utilizamos cookies para mellorar a súa experiencia e os nosos servizos, analizando a navegación no noso sitio web. Pode obter máis información pulsando aquí